Rejestracja telefoniczna (od poniedziałku do piątku w godz. 15°°-20°°): 94 717 07 70 lub przez Formularz rejestracji on-line
Gastroskopia 280 zł
Test ureazowy 50 zł
Kolonoskopia 400 zł
Badanie histopatologiczne 40 zł
Biopsja 50 zł (30 zł następna)
Polipektomia 250 zł (150 zł następna)
Znieczulenie proste (bez anestezjologa) 100 zł
Znieczulenie z anestezjologiem 250 zł
Oznaczenie p/ciał H.Pylori IgA + IgG – ilościowo 70 zł
Oznaczenie p/ciał H.Pylori – jakościowo 30 zł
Antybiogram H.Pylori (terapia celowana) 270 zł + gastroskopia
Konsultacja chirurgiczna 150 zł
Konsultacja gastroenterologiczna 150 zł
Preparat do przygotowania jelita (bez recepty) 50 zł
Wodorowe testy oddechowe 200 zł